شیر برقی اروپایی


شیر برقی یک شیر الکترو مکانیکی است که معمولاً برای کنترل جریان مایع یا گاز استفاده

می شود. انواع مختلفی از شیرهای برقی وجود دارد ، اما نوع اصلی آن پیلوتی است که دارای

عملکرد مستقیم است. شیرهای پیلوتی که بیشترین استفاده را دارند ، از فشار خط سیستم

برای باز و بسته کردن شیر استفاده می کنند.

در حالی که شیرهای برقی مستقیم کار می کنند مستقیماً دریچه اصلی را باز می کنند یا

می بندند که این تنها مسیر جریان در شیر است. این شیرها در سیستم هایی استفاده

می شوند که به ظرفیت جریان کم یا برنامه هایی با اختلاف فشار کم در ورودی شیر نیاز دارند.

چگونگی کار شیر برقی با کنترل جریان مایعات یا گازها در حالت مثبت ، کاملاً بسته یا کاملاً بازاست. آنها اغلب برای تعویض شیرهای دستی یا کنترل از راه دور استفاده می شوند. عملکرد شیر برقی شامل باز یا بسته شدن یک دریچه درون شیر است که امکان عبور و مرور در شیر را نیز می دهد یا از آن جلوگیری می کند. یک پیستون با بالا رفتن یا پایین آمدن درون لوله با انرژی دادن به سیم پیچ ، باز و بسته می شود.شیرهای برقی شامل یک سیم پیچ ، پیستون و بدنه می باشد. در شیرهای معمولی بسته ، فنر برگشت دهنده ، پیستون را در مقابل دیواره نگه داشته و از برقراری جریان جلوگیری می کند. هنگامی که سیم پیچ انرژی دریافت می کند ، میدان مغناطیسی حاصل پیستون را قادر می سازد که جریان را افزایش دهد. هنگامی که سیم پیچ انرژی دریافت می کند و شیر در حالت باز است ، پیستون درون شیر به حالت غوطه ور درآمده که به نوبه خود مانع برقراری جریان می شود.